Enerdomy

Pro našeho klienta, společnost EnerDomy se kterou v rámci skupiny dlouhodobě spolupracujeme, jsme dostali za úkol zrevidovat a aktualizovat katalog domů. K zadání jsme přistoupili s cílem vytvořit racionální a přitom hodnotné stavby s jednoznačným identifikačním prvkem. Navrhnuli jsme tak typicky tvarované stavby se sedlovými střechami doplněné o dřevěné obklady, které jsou v místech vstupů doplněné o jasný identifikační prvek – zelený pruh EderDomů.

  • Rok: 2019 – nyní
  • Místo: celá Česká Republika
  • Investor: EnerDomy
  • Rozsah: Studie, stavební dokumentace
  • Stav: vydaný kompletně upravený katalog nových domů