Pension Zvíkov

Naším úkolem bylo modernizovat stávající objekt hostince a penzionu na současné standarty spolu se zachováním původního ducha a funkce jako místního centra pro menší společenské akce. Návrh tak navazuje na historický vývoj budovy a dále jej rozvíjí. Rozšíření nad severní přístavbou plynule navazuje na současnou budovu včetně velikosti a umístění okenních otvorů. Okenní otvory v přístavbě v přízemí jsou rozšířeny až k podlaze a umožňují tak bližší propojení restaurace s ulicí.

  • Rok: 2020
  • Místo: Zvíkovské Podhradí, CZE
  • Investor: soukromý investor
  • Rozsah: Studie, stavební povolení
  • Stav: Stavební povolení v řešení