Obytný soubor Galanta

Do oddělené části Galanty zvané Nová Kolónia, jsme navrhli soubor deseti rodinných domu, sdružených do bloků po dvou a třech. Hlavni hmotu domu, kterou tvoří podkrovní část se sedlovou střechou zde doplňují výrazné vikýře, které z této hmoty vystupují a zvětšují tak vnitřní užitnou plochu domů a dodávají jim charakteristický vzhled.

  • Rok: 2017
  • Místo: Galanta, SVK
  • Investor: developer
  • Rozsah: Studie, stavební povolení
  • Stav: zrealizováno