Interiér vily Praha

Pro našeho klienta jsme dostali za úkol dopracovat interiér vily, která měla již základní parametry nastavené předjednanou dokumentací. K úkolu jsme přistoupili s důrazem na vytvoření klidného intimního prostředí. K tomu jsme využili nižší výšky stropů dané původním návrhem které jsme doplnili o kvalitní přírodní materiály světlejších barev. Jádrem celé dispozice je schodiště které propojuje všechny podlaží a díky své vzdušnosti vnáší do středu dispozice i další denní světlo, stejně tak výrazné kruhové otvory umístěné v jeho stěnách.

  • Rok: 2022
  • Místo: Praha, CZE
  • Investor: soukromý investor
  • Rozsah: Studie interiéru
  • Stav: příprava dokumentace pro výběr zhotovitele