Obytný soubor Solnice

Dostali jsme za úkol revidovat platné územní rozhodnutí a v rámci jeho mantinelů znovu vyřešit lokalitu na kraji obce. Ta by měla nově sloužit pro bydlení zaměstnanců nedalekého výrobního závodu v Kvasinách. Maximálně jsme využili možnosti které jsme mohli technicky a legislativně využít a vytvořili jsme lokalitu která je využitá velmi intenzivně a přitom je v ní velké množství zeleně a je napojená na současné pěší trasy v obci. Soubor staveb se skládá z bytového domu s parkovištěm, 16 rodinných dvojdomů a 3 parkových ploch propojených zklidněnou komunikací, poskytujících odpočinkové zóny pro místní obyvatele.

Konstrukčně je celý návrh koncipován z lehké ocelové konstrukce a jde tak o první bytový dům z této konstrukce povolený v ČR.

  • Rok: 2019
  • Místo: Solnice, CZE
  • Investor: RN Solutions
  • Přibližné náklady: 130 mil. Kč
  • Rozsah: Studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, projednání
  • Stav: Povolené, před výstavbou